Members in our lab (with Sako lab)

Professor

LEE Akinobu

Assistant Professor

UENO Sei

Doctor’s course

D1

 • LOURENCO CORREA Iago

Master’s course

M2

 • ISOGAI Hikaru
 • MURAMATSU Kohei
 • ICHIKAWA Keigo
 • ESAKI Yuto
 • KARASAWA Koichiro
 • KAWACHI Keita
 • KAWAMATA Akari
 • FUJIOKA Yuki
 • KIMATA Ryotaro
 • DAI Zixuan

M1

 • SAITO Daisuke
 • OKAMOTO Umi
 • KASAMA Kentaro
 • GATTO Nano
 • KANEKO Yu
 • SAKAI Kenichi
 • SHIMAZAKI Junichi
 • UMEDA Yuika
 • SUZUKI Kaho
 • IKEDA Kouki
 • HUANG Yongzhan

Bachelor course

B4

 • YOSHIMURA Ryohei
 • MESE Michiaki
 • SAKAUE Sogo
 • SHIMIZU Masahiro
 • SUZUKI Soma
 • SUZUKI Momone
 • NAKADA Itsuki
 • HOSHINO Kotomi
 • MINARI Yukito
 • YAMADA Koki
 • YOSHIDA Takumi

OB/OG page