Members in our lab (with Sako lab)

Professor

LEE Akinobu

Doctor’s course

D3

 • MIURA Teppei

Master’s course

M2

M1

 • IKEGUCHI Hironao
 • OGAWA Rinto
 • OGISO Yuto
 • SHIRAI Takeru
 • HATANAKA Tetsuya
 • BIN Hideo
 • HOTTA Yoshimasa
 • MATSUMOTO Yuta
 • YOSHII Kensi
 • WATANABE Daichi

Bachelor course

B4

 • IWASAWA Fuyumi
 • ESAKI Yuto
 • SHIMAZU Nao
 • TATSUMI Kana
 • TANAKA Mana
 • HIGASHI Shogo
 • FUJITA Atsuya
 • MURAMATSU Kohei
 • MIYASHITA Riku

OB/OG page